Doorverwijzen


Bij borstvoedingsproblemen is een verwijzing naar een lactatiekundige door de verloskundige, gynaecoloog, kinderarts of huisarts soms noodzakelijk. Afhankelijk van de aanvullende ziektekostenverzekering van de cliënt, worden de kosten voor lactatiekundige zorg vaak (gedeeltelijk) vergoed.

Ter informatie treft u hier het verwijzingsprotocol (download) naar de lactatiekundige zoals dat door de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is opgesteld. Het verwijzingsformulier dat in dit protocol is opgenomen, kunt u printen, ondertekenen en aan de cliënt geven. De cliënt neemt vervolgens contact op met LactatiekundigePraktijk AandeBorst voor het maken van een afspraak voor een consult. Indien gewenst vindt er overleg plaats tussen de verwijzer en de lactatiekundige.

Wilt u meer informatie over een doorverwijzing, neem dan contact op met de lactatiekundige van AandeBorst.

Professionele ontwikkeling


Naast particuliere consulten verzorgt AandeBorst ook cursussen, workshops, voorlichting, scholing of klinische lessen over borstvoeding en/of doulabegeleiding aan alle disciplines binnen de gezondheidszorg.

Neem contact op met AandeBorst voor meer informatie of een passende offerte.