Borstvoeding is een natuurlijk vervolg op de zwangerschap maar soms is het geven van borstvoeding lastiger dan verwacht. De meeste problemen zijn echter goed op te lossen. Lactatiekundigen zijn hierin opgeleid en gespecialiseerd. Je kunt zelf rechtstreeks contact met een lactatiekundige opnemen, of de verloskundige, het consultatiebureau of de (huis)arts kan je doorverwijzen.

Redenen voor een lactatiekundig consult kunnen zijn:


 • Te weinig / te veel melk;
 • Tepelkloven of andere tepelproblemen;
 • Beoordelen van tongriem en lipriem;

 • (Terugkerende) borstontsteking;
 • Aanlegproblemen;
 • Je baby kan niet (goed/genoeg) aan de borst drinken;
 • Pijnklachten;
 • Het weigeren van de borst;
 • Vroeggeboorte en/of tweelingen;
 • Onvoldoende groei of twijfel over de melkinname;
 • Onrustig of sloom gedrag tijdens het voeden;
 • Onzekerheid, gedrag van je baby is moeilijk te duiden;
 • Preventie, bijvoorbeeld bij een borstoperatie, adoptie of traumatische ervaring;
 • Ziekte of handicap van moeder of baby;
 • Opnieuw beginnen met borstvoeding (relactatie);
 • Voorlichting met betrekking tot aanschaf van borstvoedingshulpmiddelen;

Werkwijze:


Een consult met de lactatiekundige duurt gemiddeld anderhalf uur en vindt altijd bij jou thuis plaats. Het eerste consult bestaat uit een intake, uitgebreide anamnese, probleemanalyse inclusief observatie van een voedingsmoment, plan van aanpak en rapportage. Indien nodig vindt na het eerste consult telefonische follow-up plaats (inbegrepen bij het consult) of wordt er een vervolgconsult gepland (niet inbegrepen). Als de situatie het toelaat, kan een consult ook telefonisch plaatsvinden. Uiteraard is het ook mogelijk dat de lactatiekundige naar het ziekenhuis komt voor een consult.
Uitgangspunt is altijd dat de behandeling veilig en haalbaar is.

Afhankelijk van de aard van de vraagstelling volgt een nazorgtraject. Dit kan bestaan uit een vervolgconsult, telefonisch contact met de lactatiekundige of contact via e-mail.

Consulten, ook telefonisch, vinden alleen op afspraak plaats.