Borstvoeding is het meest natuurlijke vervolg op de zwangerschap. Het heeft een positief effect op de gezondheid van zowel de vrouw als het kind. Als het geven van borstvoeding niet vanzelf gaat, vraag dan tijdig om hulp. Bij AandeBorst kun je terecht voor professionele begeleiding en advies bij het geven van borstvoeding.

Lactatiekundigepraktijk AandeBorst begeleidt en adviseert vanuit een heldere visie:

  • De lactatiekundige begeleiding gaat altijd uit van de kracht van de vrouw;
  • Begeleiding vindt bij jou thuis plaats, in je eigen omgeving;
  • De begeleiding sluit aan bij zowel moeder als baby;
  • De lactatiekundige adviseert vanuit haar expertise en koppelt die aan de situatie waarin jij je prettig voelt;
  • De praktijk kiest ervoor geen borstvoedingsgerelateerde producten te verkopen omdat

    1. De lactatiekundige de oplossing voor borstvoedingsproblemen graag dicht bij moeder en kind zoekt met gebruik van zo min mogelijk hulpmiddelen. Is een hulpmiddel noodzakelijk, dan kan zij je daarover objectief adviseren;
    2. De lactatiekundige zuiver advies wil geven, zonder winstoogmerk en niet gestuurd door merkproducten en/of aanbiedingen van fabrikanten.